De Baardwijkse Overlaat

  • Drunen Baardwijkse Overlaat

De Baardwijkse Overlaat is een natuurgebied tussen Waalwijk en Drunen. Het gebied is ontstaan uit de aanleg van de overlaat in 1766 ter verbetering van de waterstaatskundige toestand in het gebied rond 's-Hertogenbosch en in de Langstraat.

De Baardwijkse Overlaat werd vroeger gebruikt om bij een hoge waterstand in de Maas het water naar de overlaat te laten stromen. Zo werden dijkdoorbraken elders voorkomen. Dit heeft regelmatig goed gewerkt, maar het is ook verschillende keren fout gegaan. In 1784 werden drie diepe kolken geslagen en ook in 1795 werd de overlaatbedding zwaar beschadigd. De Baardwijkse Overlaat is tegenwoordig niet meer in gebruik.

Natuur- en Milieu­vereniging gemeente Heusden heeft samen met Natuur­monumenten en het Waterschap een wandelroute uitgezet, die onder andere leidt langs De Lange- of Nieuwe Wiel.