Bromsluis

  • bromsluis
  • Heusden wandeling tunnel bromsluis
  • Heusden Brosmlsuis  gerst40126
  • Heusdne Bromsluis gerestaureerd
  • Heusden bromsluis

De Bromsluis is een ‘sortie’, een tunnel onder de verdedigingswal die de mogelijkheid biedt om bij een vijandelijke aanval onder dekking de vesting te verlaten, maar vervult ook een functie bij het afvoeren van het water uit de Demer. Ondanks de diepte van de stadsgracht was er een geheime doorwaadbare plaats naar een ravelijn. In geval van nood konden de verdedigers de sortie met een hekwerk blokkeren. In 2014 is de Bromsluis volledig gerestaureerd.