Corporate

In de ruim 50 jaar dat wij bestaan, hebben we ervaren dat samenwerken met overheid, inwoners, ondernemers, organisaties, regio-partners en bezoekers tot een goed resultaat leidt: eenheid in denken en handelen, alle neuzen dezelfde kant uit. Wij hebben een spilfunctie voor alle betrokkenen bij recreatie en toerisme in de gemeente Heusden. Wij zijn je graag van dienst.


Als toeristische organisatie kun je op verschillende manieren samen werken met het Heusdens Buro voor Toerisme. Wij brengen je product, dienst of evenement onder de aandacht bij een breed publiek. Bijvoorbeeld in het bezoekerscentrum, op onze website, via sociale media en in drukwerk. Al jaren fungeren wij als boekingsbureau voor uitjes. Dat levert je als ondernemer een hoop gemak op. Wij gaan graag in overleg met jou om de samenwerkingsmogelijkheden nader te onderzoeken.