Elshoutse Wielen

  • Elshout  Wielen bij avond
  • Elshout Wielen bij avond 1

Het natuurgebied Elshoutse Wielen bestaat uit elzenbroekbos en verschillende plassen (wielen) langs de Elshoutse Zeedijk.

Ook de zogeheten Hooibroeken met natte graslanden en populierenbosjes aan de Kooilaan horen erbij. De zestien grote en kleine wielen zijn ontstaan door dijkdoorbraken. Er groeien waterplanten als gele plomp en watergentiaan.