Jubilaris Ingrid van der Zijl

Heusden. Op 4 december jl. werd Ingrid van der Zijl gefeliciteerd met haar 20 jarig jubileum als stadsgids bij het Heusdens Buro voor Toerisme (HBT). Bestuurslid Krijna de Kock sprak lovende woorden over Ingrid als stadsgids en gastvrouw en bedankte haar met een plaquette met bodemvondst uit de 17de eeuw, ontworpen door stadsrestaurateur René van Boxtel. Bestuurslid Cees Nijssen overhandigde haar namens het bestuur een mooie bos bloemen.