Langstraat-gemeenten werken toe naar regionaal bureau voor toerisme

Heusden, 14 juli 2017. Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk willen samen een regionaal bureau voor toerisme oprichten. Dat voornemen hebben de colleges van de vier gemeenten deze week uitgesproken. Het regionale bureau moet de gebiedsmarketing voor De Langstraat krachtig gaan oppakken.

De vier gemeenten willen samenwerken om meer bezoekers te trekken, die langer verblijven en meer besteden. De afgelopen tijd is een gezamenlijke marketingstrategie ontwikkeld om De Langstraat als aantrekkelijk gebied in de markt te zetten voor inwoners, recreanten en toeristen. De kracht van het gebied ligt met name in de combinatie van grote individuele trekkers (de Efteling, Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, de vesting Heusden) en gastvrije lokale parels. Een gebied waar je tot rust kunt komen én uitgedaagd wordt om dingen te doen.

Meerwaarde
Vervolgens is onderzoek gedaan naar de meest ideale samenwerkings- of organisatievorm voor het uitvoeren van de marketingstrategie. Richard de Bruin, directeur Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, en Johan Kaspers, adviseur in de vrijetijdseconomie, hebben dit proces begeleid. Zij adviseren de vier gemeenten te kiezen voor een kleine, slagvaardige organisatie die zich richt op de pijlers kennis, ontwikkeling, informatie en marketing. Een organisatie in de vorm van een Regionaal Bureau voor Toerisme, die bedrijven, overheden en (culturele) organisaties individueel ondersteunt en daardoor het aanbod sterker maakt, waardoor het gebied meerwaarde krijgt. Deze vorm beantwoordt aan de vraag die stakeholders in diverse sessies hebben gesteld.

Kees Grootswagers, wethouder Recreatie en Toerisme Loon op Zand en coördinerend wethouder namens de vier gemeenten: "De Langstraat heeft, te midden van grote steden en internationale trekpleisters, alle ingrediënten om inwoners, recreanten en toeristen te verleiden tot een bezoek. Door vraag en aanbod slim samen te brengen kunnen we als gebied sterker worden. Met een Regionaal Bureau voor Toerisme kunnen we in die behoefte voorzien."

Verbinding
Het is de bedoeling dat de huidige toeristische en culturele uitvoeringsorganisaties opgaan in het nieuwe Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat. De focus van dit bureau zal vooral liggen op 'het veld': Lokaal de verbinding met organisaties en ondernemers maken, samen overkoepelende thema’s uitwerken in aansprekende concepten, koppelingen in het aanbod leggen en dit aanbod in de markt zetten. Op regionaal, provinciaal en landelijk niveau zal nadrukkelijk de samenwerking worden gezocht. Binnen de nieuwe organisatie zijn ook lokale toeristische informatiepunten voorzien.

Implementatieplan
De vier colleges van Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben deze week hun commitment uitgesproken voor de oprichting van een regionaal bureau. De komende tijd werken de gemeenten en de uitvoeringsorganisaties aan een plan waarmee de nieuwe organisatie kan worden opgebouwd. Dit plan is naar verwachting in november klaar. Het jaar 2018 wordt gezien als een overgangsjaar waarin wordt toegewerkt naar de nieuwe samenwerkingsvorm.