Maquette Heusden

  • Heusden maquette
  • Heusden maquette

Onder leiding van de heer Chr.Lith, hoofdambtenaar bij de voormalige gemeente Heusden, hebben de heren H. van Heesch en W. van de Elzen in 1973 een begin gemaakt met de bouw van de maquette. Van oorsprong was het een werkmaquette waarop de vorderingen en plannen rondom de restauratie voor Heusdenaren zichtbaar werden gemaakt.
Het uiteindelijke resultaat, na 8 jaar werken, gaf een zeker ideaalbeeld van hoe de restauratie er uit zou komen zien. Het oude stadhuis was bijvoorbeeld in de maquette gezet, en de kerk mét toren, géén platte daken en meer van dat soort dingen.

De schaal van de maquette is 1 op 200 en beslaat een oppervlakte van 35 m2.

Sinds 1985 wordt de maquette door Réne van Boxtel onderhouden en geactualiseerd, zodat de maquette een redelijk actureel beeld geeft van het hedendaagse Heusden.

De maquette is te zien in het Bezoekerscentrum van Heusden.