Werkzaamheden in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen

Heusden, 4 november 2015. Vanaf november werkt Natuurmonumenten in het westen van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen aan een sterkere en gezondere natuur en beschermt ze de oude zomereiken die een grote historische waarde hebben. Hoe meer dieren en planten er in de natuur zijn, hoe gezonder en sterker een natuurgebied is. Het bos in het westen van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is erg eentonig. De Amerikaanse Eik, een buitenlandse soort, domineert de rest en houdt het zonlicht weg van de bodem. Hierdoor groeien er nauwelijks ander soorten planten, struiken en bomen waardoor insecten, vogels en zoogdieren geen voedsel of schuilplek kunnen vinden. Om meer soorten planten en dieren in het bos te krijgen, verwijdert Natuurmonumenten de Amerikaanse Eik en maakt ze open en half open plekken in het bos. “Het zonlicht bereikt hierdoor direct de bodem. Planten en struiken ontkiemen hierdoor sneller.

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen kent van oorsprong prachtige grote eiken, maar in het verleden zijn er andere bomen aangeplant die deze eiken verdringen. De eiken die er nog zijn, wil Natuurmonumenten graag beschermen. Ze kappen daarom de andere bomen, zodat deze eiken opnieuw de ruimte krijgen om te groeien. Ook verdwijnen er bomen langs de fietspaden. Zij hebben averij opgelopen tijdens de stormen van het afgelopen half jaar. Ze vormen nu geen direct gevaar, maar voor de veiligheid van de bezoekers is het beter als ze verdwijnen. De werkzaamheden gaan een aantal weken duren. In die periode kunnen bezoekers zware machines tegenkomen en kan er los hout in het bos liggen. Diverse paden zijn dan ook zeker rommeliger dan normaal. He hout wordt afgevoerd via de ruiterpaden. (foto Natuurmonumenten)