De Moerputten

  • 20120614 wandelaarsters op brug   anton van tuijl
  • 035
  • Vlijmen Moerputten water

De Moerputten is een van de weinige overgebleven laagveenmoerassen in zuidelijk Nederland. Het meest opvallende van dit gebied is de brug die het moeras doorsnijdt. Rond 1880 werd deze statige, ijzeren spoorbrug aangelegd om grondstoffen voor de schoenindustrie rond Waalwijk te vervoeren. In de volksmond heette de lijn al gauw de Halve Zolenlijn. Nu rijden er geen treinen meer, maar kun je er prachtig wandelen: via de houten moerasvlonders en de gerestaureerde 600 meter lange moerputten(spoor)brug.

Route-app Moerputten
Wie op een andere manier de verborgen verhalen over de spoorbrug en de geschiedenis van de Moerputten wil ontdekken, kan met de app Knooppunt Vught op pad. Voor een overzicht van actuele activiteiten in het natuurgebied, klik hier.

Blues in the Marshes

'Blues' staat hier voor het Pimpernelblauwtje, een beschermde vlindersoort, die in Nederland alleen nog voorkomt in het natuurgebied de Moerputten. En met 'Marshes' worden de zeldzame blauwgraslanden bedoeld, het leefgebied van deze vlinder. Om het Pimpernelblauwtje te redden is verbetering en uitbreiding van de aanwezige restanten blauwgrasland van levensbelang. De ontwikkeling van natuur gaat hier hand in hand met de hoogwateraanpak. Het plan moet het gebied in tijden van hoogwater beschermen tegen overstromingen. Het is een mooi voorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer: natuurherstel gaat samen met waterveiligheid.