N.H. Catharijne kerk Heusden

  • Heusden kerk vanuittoren
  • Heusden kerk orgel
  • Catharijne Kerk interieur
  • image047

Heusden. De Catharijne kerk wordt ook wel de Grote kerk genoemd. Met Pasen wordt in deze kerk de Matthaüs Passion uitgevoerd. Inmiddels een traditie in Heusden.

Op een prominente plek in de kerk bevindt zich het indrukwekkende praalgraf van baron van Friesheim, die in de eerste helft van de achttiende eeuw gouverneur van Heusden was. Het monument is van de hand van de bekende beeldhouwer Xavery.

De Grote of -Catharijne kerk was de parochiekerk van Heusden in de middeleeuwen, gewijd aan de patroonheilige van de stad: Sint-Catharina. De oudste nog aanwezige bouwfases dateren vermoedelijk van de tweede helft van de dertiende eeuw.

In de nacht van de Stadhuisramp op 5 november 1944 werd de kerk grotendeels verwoest door het terugtrekkende Duitse leger. In de jaren vijftig van de 20e eeuw werd de kerk gerestaureerd.

In de periode 3 juni  t/m 9 september is de kerk op woensdag en zaterdag van 13.30 uur tot 16.30 uur geopend voor bezoekers.