Nieuwe informatiepanelen voor toeristen in vestingstad Heusden

Heusden, 5 oktober 2017. Sinds deze zomer kunnen toeristen in vestingstad Heusden zich in de openbare ruimte weer optimaal laten informeren bij interessante bezienswaardigheden. De gemeente Heusden heeft nieuwe informatiepanelen geplaatst, waarop door middel van tekst en afbeeldingen uitleg wordt gegeven over het belang en de geschiedenis van de locatie. Op 2 oktober is het laatste paneel geplaatst op het plein voor het voormalige stadhuis.

Bebording
De vervanging van de bebording stond hoog op het wensenlijstje van de Gemeente Heusden en het Heusdens Buro voor Toerisme. Door de jaren heen waren teksten, onder andere door weersinvloeden, slecht leesbaar geworden. Streekarchief Langstraat Heusden Altena en het toeristisch bureau hebben de teksten onder de loep genomen en zo nodig herschreven. In totaal zijn er twee panelen en twaalf borden vervangen en drie nieuwe borden geplaatst. Dit is mogelijk gemaakt door een financiële tegemoetkoming vanuit het ANWB-Programma Maatschappelijk Rendement (MR). De ANWB ondersteunt hiermee initiatieven en projecten op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer.

Warm welkom
Met deze aanpassing zetten betrokken partners een volgende stap in de vergroting van de aantrekkelijkheid van Heusden voor toeristen. In 2016 werd de parkeerroute voor gasten reeds geoptimaliseerd en de toeristische bewegwijzering aangepast. Bij de ingang aan de Steenweg zijn vlaggen opgehangen om bezoekers een warm welkom te heten.