On the top of the world

'On the top of the world' is een van de vier kunstwerken aan het Halve Zolen Pad van de Rotterdamse beeldhouwer Herman Lamers.
Het beeld is een herkenningspunt een ‘landmark’ dat verschillende aspecten van de plek benadrukt. Het is een uitkijkpunt met aan twee kanten van het beeld een kaarsrechte lijn, het fietspad, verdwijnend in de horizon. Dat hier ooit de spoorlijn liep wordt onmiddellijk duidelijk. Tegenover het beeld ligt een oud wachthuisje. Ook is vanaf dit punt een prachtig vennetje te zien, een fraaie houten fietsbrug, een onderdoorgang van de snelweg en de oude molen.

De titel van het beeld verwijst naar de verstilde euforie die past bij het bereiken van een bergtop. En is tegelijkertijd een metafoor voor het mysterieuze eindpunt waar hemel en aarde elkaar raken. Een stilgezet filmbeeld waarin het dagelijks leven even in de wachtstand staat. Een bevroren moment waarop je je afvraagt waar je vandaan komt en wat de onmetelijke ruimte boven ons, ons nog te bieden heeft. Een moment van innerlijke bezinning die we kennen van het schilderij van de Duitse romantische schilder Caspar David Friedrich.

Het beeld bestaat feitelijk uit drie componenten. De stilstaande treinwagon refereert naar het spoorverleden. De kei verwijst naar de wens van de mens om de natuur naar zijn hand te zetten. Op de kei zien we een groot aantal voetafdrukken, een subtiele verwijzing naar de schoen- en lederindustrie die zo bepalend is geweest voor de welvaart van de Langstraat. Het jongetje tenslotte staat symbool voor een moment van bezinning en het romantische verlangen naar wat zich achter de horizon afspeelt. Een voorbijganger noemde het een prachtig, enigszins surrealistisch beeld. Een treffende beschrijving en een mooi compliment aldus Herman Lamers.