Open Hof

  • Heusden openhof
  • Heusden openhof1 jpg

Dit fraaie pand met een complete trapgevel en gevelsteen uit 1604 was eens een voorname herberg met de naam ‘Hof van Holland’. In 1800 kwam het in bezit van Heusdenaar Johannes Jacobus Bax. Het werd toen omschreven als ‘een huis, erf en stal genaamt het Hof van Holland gelegen aan de Smitsstraat’, zoals de Breestraat eeuwenlang heette. Tijdens zijn ‘inspectiereis’ door Brabant en Zeeland in 1809 zou koning Lodewijk Napoleon hier een nacht hebben gelogeerd.

Tegenwoordig zijn beide panden in gebruik als protestants kerkelijk centrum onder de naam ‘Open Hof’. Hier vinden vergaderingen plaats en bijeenkomsten van verenigingen, zoals het Heusdens mannenkoor.