Oprichting RBT De Langstraat

Heusden, 17 januari 2019.

Tussen maart en juli 2018 hebben de colleges c.q. gemeenteraden in De Langstraat het besluit genomen een Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT) op te richten. De middelen voor de opstartkosten en de subsidies voor de jaren 2019 tot en met 2022 zijn hierbij beschikbaar gesteld. Om alle afspraken goed te verankeren is een convenant opgesteld met alle betrokken partijen: de gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en de Stichting RBT De Langstraat (in oprichting). Zij hebben het convenant op 21 december 2018 ondertekend. Verwacht wordt dat de daadwerkelijke oprichting van de nieuwe organisatie binnen afzienbare tijd  zal plaatsvinden. Tot die tijd blijft Heusdens Buro voor Toerisme (HBT) het aanspreekpunt voor toeristisch-recreatieve mogelijkheden in de gemeente Heusden.