Oude Maasje

  • oude maasje 1
  • Oude Maasje

Het nu als Oude Maasje aangeduide stroompje is een restant van de oorspronkelijke bedding van de Maas, die sinds de dertiende eeuw niet meer ten zuiden, maar ten noorden van Heusden stroomt. Door de aanleg van de Bergsche Maas is de loop van het Oude Maasje stroomafwaarts rond 1900 ernstig verstoord. Toch is het riviertje in westelijke richting nog een eind te volgen, nu eens ten zuiden, dan weer ten noorden van de huidige Maasbedding.