Bestuur Heusdens Buro voor Toerisme draagt stokje over

Heusden, 21 maart 2019. Na ruim 55 jaar, waarvan de eerste 39 jaar onder de noemer VVV Heusden e.o., zet het Heusdens Buro voor Toerisme (HBT) er een streep onder. Meer dan een halve eeuw heeft het toeristisch bureau de gemeente Heusden op de kaart gezet en vele honderdduizenden gasten wegwijs gemaakt. Met overtuiging heeft het HBT-bestuur het stokje overgedragen aan haar opvolger Regionaal Buro voor Toerisme De Langstraat (RBT).

Weloverwogen

De overgang van HBT naar RBT komt niet uit de lucht vallen. In 2016 is een koers in gang gezet, die er in 2018 toe heeft geleid dat gemeenten Dongen, Loon op Zand, Waalwijk en Heusden besloten een RBT op te richten om uitvoering te geven aan de realisatie van regionale ambities. Eind 2017 maakte gemeente Heusden aan HBT kenbaar de subsidierelatie vanaf 2019 te beëindigen.

Een nieuwe toeristische organisatie voor de regio

Op 30 januari 2019 is de nieuwe stichting RBT De Langstraat formeel opgericht. Op 1 maart 2019 had het RBT-bestuur, ondersteund door kwartiermaker Geert van Kempen, de totaal nieuwe organisatie dusdanig in de steigers staan, dat personeel en vrijwilligers van HBT over zijn gegaan naar de nieuwe organisatie. Voor het HBT-bestuur het moment om zich terug te trekken en stichting Heusdens Buro voor Toerisme, na afwikkeling van verdere verplichtingen, op te heffen.

Welgemeente overdracht

In bijzijn van beide besturen vond de overdracht van HBT naar RBT plaats. HBT-voorzitter Yolanda Kroef gaf letterlijk het stokje door aan RBT-voorzitter Jaap Kaai. “Als Heusdens Buro voor Toerisme / VVV Heusden e.o. hebben we de afgelopen 55 jaar een vermeldenswaardige afstand afgelegd; begonnen als klein clubje, maar inmiddels uitgegroeid tot een professionele formatie. Onze medewerkers, vele vrijwilligers, tevreden gasten en een enorm netwerk van stakeholders maakten het tot een onvergetelijke reis. Bij het wisselen van onze organisaties dragen we het estafettestokje graag symbolisch over, met het vertrouwen dat jullie met een alsmaar groeiende groep de tocht vol enthousiasme zullen voortzetten! Om jullie op weg te helpen, doneren we met trots onze bruidsschat”.

Gemeente Heusden

Dank gaat uit naar de gemeente Heusden, vertegenwoordigd door wethouder Thom Blankers, die stichting HBT jarenlang heeft gesubidieerd voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Sinds 2008 is ambtenaar Patricia Lardinois de constante factor. Zij werd daarvoor door het HBT-bestuur in het zonnetje gezet met de ontvangst van haar eigen straatnaambord ‘Lardinois-laantje’.

Archieven

Het HBT-archief is inmiddels overgedragen aan Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Secretaris Cees Nijssen heeft de bescheiden van de stichting overhandigd aan adjunct-streekarchivaris Mariska Heijmans, die er op toe ziet dat het archief wordt opgenomen en bewaard.

Overgangsperiode

RBT zal de komende periode verder gaan bouwen aan de nieuwe organisatie. In de tussentijd kunnen bezoekers als vanouds terecht bij de vertrouwde gezichten in het toeristisch informatiepunt, gevestigd in het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat in Heusden, en op de website www.hbtheusden.nl.