Vlijmens Ven

  • Vlijmen Vlijmens Ven 1
  • Vlijmen Vlijmens Ven 2
  • Vlijmen Vlijmens Ven 3

Het Vlijmens Ven ligt in Vlijmen, aan de zuidkant van de Meerdijk en de Heidijk. Dit natuurgebied is een kwelwatergebied dat bestaat uit akkers, graslanden en bos. Het vormt ecologisch gezien één gebied met de Moerputten en het Bossche Broek ten zuidwesten van 's-Hertogenbosch.

Het landschap is de afgelopen jaren flink veranderd. De blauwgraslanden in het natuurgebied gaan zich de komende jaren verder ontwikkelen. Er ontstaat een prachtig gebied met zeldzame natte natuur. Om die kwetsbare natuur ook zichtbaar en deels toegankelijk te maken, heeft Natuurmonumenten een speciaal Vlinderpad aangelegd om wandelaars van de unieke natuur te laten genieten.

Blues in the Marshes

'Blues' staat hier voor het Pimpernelblauwtje, een beschermde vlindersoort, die in Nederland alleen nog voorkomt in het natuurgebied de Moerputten. En met 'Marshes' worden de zeldzame blauwgraslanden bedoeld, het leefgebied van deze vlinder. Om het Pimpernelblauwtje te redden is verbetering en uitbreiding van de aanwezige restanten blauwgrasland van levensbelang. De ontwikkeling van natuur gaat hier hand in hand met de hoogwateraanpak. Het plan moet het gebied in tijden van hoogwater beschermen tegen overstromingen. Het is een mooi voorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer: natuurherstel gaat samen met waterveiligheid.