Volgende stap in gebiedspromotie De Langstraat

Heusden, 6 februari 2017. Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zetten een volgende stap in de samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie. Zij gaan aan de slag met een gezamenlijke marketingstrategie voor De Langstraat. Samen met de toeristische uitvoeringsorganisaties zoeken de vier gemeenten ook naar een nieuwe samenwerkings- of organisatievorm om de gebiedspromotie voor De Langstraat uit te voeren.

Een kwartiermaker heeft afgelopen jaar onderzocht of De Langstraat potentie heeft om als één geheel in de markt te worden gezet voor inwoners, recreanten en toeristen. Er zijn gesprekken gevoerd met ondernemers, inwoners, musea, Uitpunten, toeristische bureaus/organisaties en raadsleden.
De uitkomst is positief: De Langstraat kan uitgroeien tot een van de meest attractieve regio's van Nederland. Er is duidelijk bereidheid om samen te werken.

Marketingstrategie
De kracht van het gebied ligt in de combinatie van grote individuele trekkers (de Efteling, Loonse en Drunense Duinen, de vesting Heusden) en gastvrije lokale parels in het hart van Brabant. Een gebied waar je tot rust kunt komen én uitgedaagd wordt om dingen te doen. De marketingstrategie gaat uit van een themagerichte aanpak gebaseerd op drie pijlers: Design & Ambacht, Beleving & Vermaak en Natuur & Cultuurhistorie. Deze kunnen worden vertaald in aansprekende concepten voor verschillende (nieuwe) doelgroepen. Daarnaast blijft het belangrijk om de grote individuele trekkers internationaal onder de aandacht te brengen. Ook is er ruimte om de lokale identiteit van elke gemeente uit te dragen en om samen te werken met gemeenten die zich nog niet hebben 'aangesloten' bij De Langstraat.

Organisatievorm
De vier gemeenten hebben besloten de toeristische bureaus en Uitpunten nadrukkelijk te betrekken bij het verder uitwerken van de strategie tot een concreet marketingplan met een huisstijl, communicatiemiddelen en ondernemerspakketten. Tegelijkertijd gaat een onafhankelijke professional samen met de huidige uitvoeringsorganisaties en gemeenten op zoek naar de ideale samenwerkings- of organisatievorm voor het uitvoeren van de marketingstrategie.

Samenwerking
De ambities van de vier gemeenten sluiten aan bij die van de regio Hart van Brabant. Deze regio heeft 'leisure' als speerpunt. De planning is erop gericht om in mei 2017 duidelijkheid te hebben over hoe de ideale samenwerkings- of organisatievorm voor De Langstraat er uit komt te zien. Het tweede deel van 2017 is bedoeld voor het invoeren van de plannen, zodat vanaf januari 2018 de nieuwe samenwerkings- of organisatievorm operationeel is.

Bijeenkomst
Op korte termijn houden de vier gemeenten en de toeristische uitvoeringsorganisaties een bijeenkomst voor ondernemers om de gekozen marketingstrategie en het plan van aanpak voor het vervolg nader toe te lichten.

Rapport
Het rapport ‘Corporate story De Langstraat' download je hier.